Nyerjen Nespresso Kávégépet!

flakes flakes

 

 

BA-HA-MA’S NYEREMÉNYJÁTÉK

 

NYEREMÉNYSZABÁLYZAT

 

 

A nyereményjáték elnevezése/mottója:„Nyerjen egy Nespresso kávégépet!”

 

A nyereményjáték időtartama:2020. október 1. - 2020. október 31.

 

A nyereményjáték szervezője:BA-HA-MA’S Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) továbbiakban: ”Szervező” vagy ”BA-HA-MA’S Kft.”

 

Nyeremények:A nyereményjátékban résztvevők között az alábbi Nyeremény kerül kisorsolásra:

 

1 db Nespresso kávéfőző

 

 

 

A JÁTÉK MENETE

 

1.A játékban való részvétel feltétele, a jelentkezés menete: 

 

1.1.A nyereményjátékban részt vesz az a nem kizárt személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a szervező weboldalán keresztül (www.bahamas.hu) vásárol legalább 2 alkalommal, azaz

 

-legalább 2 alkalommal, minimum 20.000 forint értékben vásárol (a Ptk. szerint érvényes adásvételi szerződést köt a Szervezővel, és ezt a szerződést semmilyen módon nem szünteti meg), és

-a megrendelt termékek vételárát megfizeti akként, hogy a termék vételára a nyereményjáték időtartama alatt a Szervező bankszámláján jóváírásra kerül.

 

1.2.A nyereményjátékban részt vehet minden, a nyereményjáték időtartama alatt a Szervezővel a jelen Nyereményszabályzat 1.1 pontja szerint meghatározott adásvételi szerződést kötő valamennyi személy (Vásárló). A nyereményjátékban való részvételről az arra jogosult Vásárló a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén (e-mail: rendelés@bahamas.hu, telefon: 06 27/548-150) keresztül lemondhat, vagy –amennyiben nem mondja vissza a részvételt és ő nyeri a Nyereményt – a Nyeremény átvételét megtagadja. A nyereményjátékban való részvétel kötelezettséggel nem jár.

 

1.3.A nyereményjátékban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (kizárt személy).

 

1.4.A nyereményjátékban nem vehetnek részt a BA-HA-MA’S Kft.-vel szerződött azon Partnerek munkatársai, akik a megkötött szerződés szerint nem jogosultak bármilyen, a BA-HA-MA’S Kft által szervezett promócióban részt venni (kizárt személy).

 

1.5.A nyereményjátékban résztvevő Vásárlók nevét a Szervező elektronikus adatbázisban regisztrálja, részükre sorsjegyet nem bocsát ki. 

 

1.6.A megrendeléstől történő elállás, vagy bármely, a megrendelést megszüntető jognyilatkozat következménye, hogy a Vásárló a nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerül. Abban az esetben, ha a Vásárló részére nyeremény már átadásra került, a Szervező a nyereményt visszakövetelheti.

 

2.A nyereménysorsolás menete:

 

2.1.A Szervező a nyereményjáték feltételeit teljesítő Vásárlók elérhetőségeit egy Excel táblázatban összesíti és minden egyes névhez (természetes személy vagy jogi személy- cégnév) egy sorszámot párosít. A Szervező az Excel táblázat felhasználásával a http://www.random.org/ oldalon beírásra kerül a résztvevők sorszáma, ezután a True Number Random Generator alkalmazás véletlenszerűen adja ki a nyertes (és a tartaléknyertesek) neveihez rendelt sorszámát. 

 

2.2.Az 1.1 pontban foglalt feltételek többszöri teljesítése esetében is egy Vásárló csak egy alkalommal vesz részt a sorsolásban

 

2.3.A nyereménysorsolás nem nyilvánosan történik. A nyereménysorsolás időpontja 2020. november 14 napja 10:00 óra.

 

2.4.A Nyeremény az alábbiak szerint kerül kisorsolásra:

 

1.kihúzott sorszám: 1 db Nespresso kávéfőző: 25.000 Forint + Áfa

 

 

2.5.A Szervező további három Vásárlót is kisorsol, akik tartaléknyertesnek lesznek. A tartaléknyertes kizárólag akkor jogosult a nyereményre, ha az őt sorban megelőző nyertes vagy tartaléknyertes(ek) nem válik/válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, vagy arra a 3.2 pont szerint nem kerül sor. 

 

2.6.A Szervező fenntartja jogát a nyereményjáték időtartama alatt a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény felhasználásával, átvételével kapcsolatosan további feltételeket a nyereményről kiküldésre kerülő e-mail tartalmazhat.

 

3.A nyeremény átadásának módja:

 

3.1.A nyertest elektronikus levélben (e-mailben), illetve telefonon is kiértesíti a Szervező, amelyben lehetőséget biztosít a nyeremény személyes átvételére a nyertes és a Szervező által kölcsönösen egyeztetett időpontban a Szervező telephelyén. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) 

 

3.2.Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 8 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

 

3.3.A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a nyeremény átvételének elmaradásával kapcsolatban.

 

3.4.Ha a nyertes lemond a Nyereményről, a Nyeremény a soron következő tartaléknyertest illeti.

 

3.5.A nyeremény nem átruházható, a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket a nyertes viseli. A nyeremény pénzre nem váltható.

 

4.Egyéb rendelkezések:

 

4.1.A jelen Nyereményszabályzatban foglalt nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

 

4.2.A Szervező a nyereményjátékot bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Vásárló a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Nyereményszabályzatot közzéteszi.

 

4.3.A Szervező a Vásárló által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereményjáték során mind akár Szervező, akár a Vásárló oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A nyeremények vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

 

4.4.A Szervező a nyereményjátékban résztvevő Vásárlók adatait a https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Vásárló esetében kapcsolattartó személy neve), telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a sorsolást követő 15 nap. 

 

Dunakeszi, 2020. október 1.

 

BA-HA-MA’S Kft.

KÉPVISELŐINK ELÉRHETŐSÉGE Időpont: 2021.05.31.

Képviselőinket az alábbiakkal kapcsolatban kereshetik: - információ a termékekről, szolgáltatásokról - áraink, aktuális kedvezményeink - nyitási akcióink - fizetési konstrukciók - eszköz ...

Együtt életeket változtathatunk! Időpont: 2019.06.30.

A BA-HA-MA’S Kft és Partnerei 2018 karácsonyán megtapasztalták a közös adományozás élményét, amikor jelentős összeggel támogatták a Bátor Tábor működését... Van Hatvan város mellett egy ...

GASZTRO AJÁNLATOK 05.20. - 06.05. Időpont: 2020.05.20.

Az ajánlatok megtekintéséhez kattintson a részletek gombra!