Nyerd vissza a vásárlásod összegét!

flakes flakes

A nyereményjátékban résztvevők visszakaphatják azt az összeget, melyet az adott játékhéten a Bahamas Kft-nél történt vásárlás során elköltöttek.

 

 

 


 

 

NYEREMÉNYSZABÁLYZAT


 A nyereményjáték elnevezése/mottója: „Nyerje vissza vásárlása összegét!” 

A nyereményjáték időtartama:               2021. április 26. - 2021. május 31. (5 játékhét)

 

A nyereményjáték szervezője:                 BA-HA-MA’S Kft.

                                                                          2120 Dunakeszi, Pallag utca 55., továbbiakban: Szervező

 

A nyeremény:                                          A nyereményjátékban résztvevők visszakaphatják azt az összeget, melyet az adott játékhéten a Bahamas Kft-nél történt vásárlás során elköltöttek. 

 

 

A játék menete:

 

 A nyereményjátéban való részvétel feltétele: 

 

  1. A nyereményjátékban részt vehet a Szerevező valamennyi, vendéglátó egységet üzemeltető partnere közül az, aki az 5 játékhét valamelyikén a Bahamas Kft.-től terméket vásárol (Vásárló). A Vásárló bármely összegű vásárlásával részt vesz a nyereményjátékban. A nyereményjátékban résztvevő termékek köre: a Bahamas Kft. által forgalmazott összes termék.

Minden Vásárló azon a játékhéten vesz részt a nyereményjátékban, amely játékhéten a vásárlás megvalósul. A vásárlás időpontjának a rendelés leadásának időpontja felel meg.

Egy Vásárló egy játékhéten egy alkalommal vesz részt a nyereményjátékban, függetlenül attól, hogy hány alkalommal vásárolt terméket a Bahamas Kft.-től, a vásárlások összege ugyanakkor összeadódik. 

Egy Vásárló annyi játékhéten vesz részt a nyereményjáték során, ahány Játékhéten vásárol (maximum 5 játékhéten).

A nyereményjátékban való részvételről az arra jogosult Vásárló a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén (e-mail: rendelés@bahamas.hu, telefon: 06 27/548-150) keresztül lemondhat, vagy –amennyiben nem mondja vissza a részvételt, a Nyeremény átvételét megtagadja. A nyereményjátékban való részvétel kötelezettséggel nem jár.

 

  1. A nyereményjátékban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (kizárt személy).

 

  1. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a BA-HA-MA’S Kft.-vel szerződött azon Partnerek munkatársai, akik a felek által kötött szerződés szerint nem jogosultak bármilyen, a BA-HA-MA’S Kft által szervezett nyereményjátékban részt venni (kizárt személy).

 

 1. A sorsolás menete: 

 

A nyereményjáték összesen 5 játékhétből áll, melyek mindig az adott héten hétfőtől szombatig tartanak. Az adott Játékhetet követő hétfőn a Szervező az előző heti Nyereményjátékban résztvevő Vásárlókat (vevőszám szerint) összegyűjti, majd sorsolás útján kiválasztja a heti nyertest.

A heti nyertes az adott heti vásárlásának nettó összegét visszanyeri amely összeg a következő vásárlásából automatikusan levonásra kerül. A nyertes Vásárlót a Szervező a nyereménysorsolástól számított 2 napon belül valamely elérhetőségén keresztül értesíti.

 

 1. A nyeremény átvétele:

 

A heti nyertes az adott heti vásárlásának nettó összegét visszanyeri amely összeget a következő vásárlásából automatikusan jóváírunk.

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

  1. A jelen szabályzatban foglalt nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

 

  1. A Szervező a nyereményjátékot bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Vásárló a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi.

 

  1. A Szervező a Vásárló által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereményjáték során mind akár Szervező, akár a Vásárló oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. Az ajándékok vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

 

  1. A Szervező a nyereményjátékban résztvevő Vásárlók adatait a www.bahamas.hu oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Vásárló esetében kapcsolattartó személy neve) cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a nyereményjáték lezárását követő 15 nap. 

 

Dunakeszi, 2021. április 20.

 

BA-HA-MA’S Kft.

 

 

 

Általános információ a jelenlegi helyzetben Időpont: 2020.03.17.

Szeretnénk minden kedves Partnerünket tájékoztatni: -Munkavégzés cégünknél folyamatos az aktuális szabályozásnak megfelelően. -A higiénés normákat betartjuk, figyelünk vásárlóink, beszállítóink ...

Nyerjen fánkvitrint! Időpont: 2021.01.21.

Februári fánkvásárlással megnyerheti a 20 db fánkvitrin egyikét

ÉRTÉKEINK Időpont: 2017.06.18.

PRÓBÁLD KI A BAHAMAST! Időpont: 2021.08.11.

Próbáld ki Közép-Magyarország legnagyobb fagyasztott áru beszállítóját! Nem kell mást tenned, mint regisztrálsz, és az első vásárlásodból (amely nem haladja meg az 500.000 Ft-ot), 10% ...