Kocsonya-tombola nyereményjáték

flakes flakes

Vásárolj kocsonya csomagunkból, és nyerj a számláddal!

 

NYERJ A BAHAMASSAL – KOCSONYA-TOMBOLA 

 

Vásárolj kocsonya csomagunkból, és nyerj a számláddal!
Minden számla (amely kocsonyacsomagot tartalmaz) részt vesz a játékban. Őrizd meg a számládat, mert annak sorszámai közül fogjuk kisorsolni a nyertest.

 

A játék időtartama: 2021. február 16 - március 5.
Sorsolás: 2021. március 8.

 

Nyeremény:

1 db "marketing csomag"
Tartalma: Felöltöztetjük kollégáit! (max. 5 főig)
(póló, kötény, maszk, toll)

 

 

NYEREMÉNYSZABÁLYZAT

 

A nyereményjáték elnevezése/mottója:„Kocsonya-tombola”

 

A nyereményjáték időtartama: 2021.február 16. - 2021.március 5.

 

A nyereményjáték szervezője:BA-HA-MA’S Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) továbbiakban: ”Szervező” vagy ”BA-HA-MA’S Kft.”

 

Nyeremények:A nyereményjátékban résztvevők között az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

1 db "marketing csomag”

 

 

A JÁTÉK MENETE

 

1.A játékban való részvétel feltétele, a jelentkezés menete: 

 

A nyereményjátékban részt vesznek a Bahamas Kft azon nagykereskedelmi Vásárlói, melyek a nyereményjáték időtartama alatt a Bahamas Kft (továbbiakban: Szervező) nagykereskedelmi weboldalán keresztül (www.bahamas.hu), vagy telefonon/faxon/üzenetrögzítőn rendelnek, vagy személyesen vásárolnak legalább 1 alkalommal 1 db Kocsonyacsomag terméket, valamint a vásárláskor kapott számlát megőrzik.

A vásárlás a termék vételárának kifizetésével számít megtörténtnek.

 

1.1.A nyereményjátékban részt vehet minden, a nyereményjáték időtartama alatt a Szervezőtől a jelen Nyereményszabályzat 1.1 pontja szerint meghatározott terméket vásárló valamennyi partnere (Vásárló). A nyereményjátékban való részvételről az arra jogosult Vásárló a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén (e-mail: rendelés@bahamas.hu, telefon: 06 27/548-150) keresztül lemondhat, vagy –amennyiben nem mondja vissza a részvételt és ő nyeri a Nyereményt – a Nyeremény átvételét megtagadja. A nyereményjátékban való részvétel kötelezettséggel nem jár.

 

1.2.A nyereményjátékban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (kizárt személy).

 

1.3.A nyereményjátékban nem vehetnek részt a BA-HA-MA’S Kft.-vel szerződött azon Partnerek munkatársai, akik a megkötött szerződés szerint nem jogosultak bármilyen, a BA-HA-MA’S Kft által szervezett promócióban részt venni (kizárt személy).

 

1.4.Az 1.1 pont szerinti vásárlásokról kiadott számlák sorszámát a Szervező elektronikus adatbázisban regisztrálja, részükre sorsjegyet nem bocsát ki. 

 

1.5.A megrendeléstől történő elállás, vagy bármely, a megrendelést megszüntető jognyilatkozat következménye, hogy a Vásárló a nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerül. Abban az esetben, ha a Vásárló részére nyeremény már átadásra került, a Szervező a nyereményt visszakövetelheti.

 

2.A nyereménysorsolás menete:

 

2.1.A Szervező a Nyereményszabályzat 1.1 pontjának megfelelő vásárlásokról kiállított számlák sorszámát egy-egy Excel táblázatban gyűjti össze és minden egyes számla-sorszámhoz egy nyeremény-sorszámot párosít. 

A http://www.random.org/ oldalon beírásra kerül a nagykereskedelmi Vásárlók nyeremény-sorszáma, ezután a True Number Random Generator alkalmazás véletlenszerűen adja ki a nyertes számla-sorszámhoz rendelt nyereménysorszámot. 

 

2.2.Minden, az 1.1 pontban foglalt feltételnek megfelelő vásárlás részt vesz a Nyereménysorsolásban.

 

2.3.A nyereménysorsolás nem nyilvánosan történik. A nyereménysorsolás időpontja 2021. március 8. napja 10:00 óra.

 

2.4.A Nyeremény az alábbiak szerint kerül kisorsolásra:

A nagykereskedelmi nyeremény-sorsoláson kisorsolásra kerül 1 db „marketing csomag” melynek tartalma: 

Bahamas logoval ellátott póló, kötény, arcmaszk és toll (a nagykereskedelmi Vásárló üzletében dolgozók számától függő mennyiségben, de maximum 5 db)

 

2.5.A Szervező további három Vásárlót is kisorsol, akik tartaléknyertesnek lesznek. A tartaléknyertes kizárólag akkor jogosult a nyereményre, ha az őt sorban megelőző nyertes vagy tartaléknyertes(ek) nem válik/válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, vagy arra a 3.2 pont szerint nem kerül sor. 

 

2.6.A Szervező fenntartja jogát a nyereményjáték időtartama alatt a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény felhasználásával, átvételével kapcsolatosan további feltételeket a nyereményről kiküldésre kerülő e-mail tartalmazhat.

 

3.A nyeremény átadásának módja:

 

3.1.A nyertest elektronikus levélben (e-mailben), illetve telefonon is kiértesíti a Szervező, amelyben lehetőséget biztosít a nyeremény személyes átvételére a nyertes és a Szervező által kölcsönösen egyeztetett időpontban a Szervező telephelyén. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) 

 

3.2.Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 8 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

 

3.3.A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a nyeremény átvételének elmaradásával kapcsolatban.

 

3.4.Ha a nyertes lemond a Nyereményről, a Nyeremény a soron következő tartaléknyertest illeti.

 

3.5.A nyeremény nem átruházható, a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket a nyertes viseli. A nyeremény pénzre nem váltható.

 

4.Egyéb rendelkezések:

 

4.1.A jelen Nyereményszabályzatban foglalt nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

 

4.2.A Szervező a nyereményjátékot bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Vásárló a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Nyereményszabályzatot közzéteszi.

 

4.3.A Szervező a Vásárló által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereményjáték során mind akár Szervező, akár a Vásárló oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A nyeremények vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

 

4.4.A Szervező a nyereményjátékban résztvevő Vásárlók adatait a www.bahamas.hu valamint a www.fagyasztottaruk.hu oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Vásárló esetében kapcsolattartó személy neve), telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a sorsolást követő 15 nap. 

 

Dunakeszi, 2021.02 16.

 

BA-HA-MA’S Kft.

 

 

Grill-Station-t az üzletedbe, vagy a standodra! Időpont: 2021.06.21.

Ha szeretnél egy készen kapott profi grill választékot hűtővel és promóciós anyagokkal, akkor hívd képviselőnket, vagy írj a marketing@bahamas.hu címre.

NAGYKER AJÁNLATOK 05.20. - 06.05. Időpont: 2020.05.20.

Az ajánlatok megtekintéséhez kattintson a részletek gombra!

PRÓBÁLD KI A BAHAMAST! Időpont: 2021.08.11.

Próbáld ki Közép-Magyarország legnagyobb fagyasztott áru beszállítóját! Nem kell mást tenned, mint regisztrálsz, és az első vásárlásodból (amely nem haladja meg az 500.000 Ft-ot), 10% ...